Onze leuze luidt als volgt:

Wij streven ernaar om een moderne, leerlinggerichte , sportieve, groene, hartelijke, kunstzinnige,
christelijk geïnspireerde kwaliteitsschool voor gelijkwaardigheid en gelijke kansen te zijn met een open blik op Europa en de wereld.

 

Meteen zijn dit onze 10 pijlers waaraan we als leefgemeenschap willen werken: 

  • Modern

  • Kunstzinnig

  • Leerlinggericht

  • Christelijk geïnspireerd

  • Sportief

  • Kwaliteit

  • Groen

  • Gelijkwaardigheid

  • Hartelijk

  • Open Blik

 

 

 

 

 

  

Een woordje toelichting bij elk van deze pijlers vind je in bijlage 1 van ons schoolreglement, elders op onze website.