Economie 

De richting economie helpt je om een goed inzicht te verwerven in het economisch gebeuren waarmee je dagelijks via de media wordt geconfronteerd. Doorheen de studie zal je ervaren dat economie een zeer dynamisch gebeuren is waarbij consument, producent en overheid in wisselwerking staan met elkaar en met de omgeving.

De volgende thema's worden o.a. behandeld: de kern van het ondernemen, werken in de onderneming, ondernemen is risico's nemen en beheersen, kleine versus grote ondernemingen, produceren voor de wereldmarkt, groei en welvaart, verantwoord ondernemerschap,…

Wie voor deze richting kiest moet bovendien een keuze maken voor een extra uur wiskunde of Nederlands expressie. Leerlingen die voor het extra uur wiskunde kiezen gaan in de derde graad makkelijker kiezen voor de richting Economie-Wiskunde (EcWi), de andere leerlingen gaan normalerwijs door naar de richting Economie-Moderne(EcMo) talen.

De studierichting economie is er voor leerlingen die interesse hebben voor economie en actualiteit en die een goede aanleg hebben voor algemene vakken. Het zijn leerlingen die abstract kunnen denken en van plan zijn om na het zesde jaar hogere studies aan te vatten, sommigen op universitair gebied.

Bij de keuze van deze studierichting is geen specifieke voorkennis vereist.

Terug studieaanbod