Wetenschappen 

De studierichting wetenschappen is een studierichting voor leerlingen die de componenten wetenschappen en wiskunde willen uitbouwen. Je krijgt nl. een flink pakket wetenschappen: 2 u biologie, 2 u fysica en 2 u chemie. Daarbovenop komt nog 5 u wiskunde.

Je bent iemand die erg geboeid is door de eigenschappen van de stof (chemie) en door de eigenschappen van de natuur (biologie en fysica) . 

In het vak fysica maak je kennis met de werkwijze die in deze positieve wetenschap gebruikt wordt, zoals: hoe kan je betrouwbare metingen uitvoeren? Hoe kan je meetresultaten noteren en voorstellen in tabellen en grafieken? Hoe kan je wetmatigheden uit meetresultaten halen? Hoe kunnen fysische begrippen en wetten gebruikt worden in toepassingen?

In de tweede graad biologie staan de werking van de zintuigen, de spieren, de klieren, het zenuwstelsel en het hormoonstelsel op het programma, naast de soorten rijkdom in fauna en flora. In chemie ga je op zoek naar de inwendige bouw van de stoffen en de veranderingen die er kunnen optreden tijdens de chemische reacties. Je zal de betekenis leren van de chemische formuletaal. Om te onderzoeken hoeveel er van een stof reageert, leer je gebruik maken van de chemische berekeningen.

Als je bovendien iemand bent die vrij vlug inzicht verwerft in wiskundige problemen, graag vraagstukken oplost en geboeid wordt door wiskundige bewijsvoeringen, dan vind je in deze studierichting zeker je gading.

Deze studierichting vindt haar vervolg in de derde graad in de studierichtingen wetenschappen – wiskunde (WeWi) en moderne talen –wetenschappen (MoWe). In het hoger onderwijs zijn alle opties open.

Terug studieaanbod