Humane Wetenschappen

 

Je bestudeert de mens als persoon in interactie met anderen en met de samenleving. Je neemt een kijkje achter de schermen van onze maatschappij en bestudeert andere culturen.
Meer dan in andere richtingen wordt gewerkt aan groepsdynamische vaardigheden en het inzicht in eigen functioneren.

Gedragswetenschappen zijn wetenschappen die handelen over de wijze waarop een individu en een samenleving functioneren. Tot de gedragswetenschappen behoren o.a. de psychologie, de sociologie en de pedagogiek.

Cultuurwetenschappen beogen de kritische studie van culturele uitingen als uitdrukking van mens en maatschappij. In cultuurwetenschappen bestudeer je cultuur in al haar gedaanten. Tot de cultuurwetenschappen behoren o.a. de politiek, media, levensbeschouwing.

Na een tweede graad humane wetenschappen stap je logischerwijze over naar de derde graad humane wetenschappen.

In het hoger onderwijs behoren naast professionele bachelors als Maatschappelijk werk, Opvoeder, Arbeidsthera­pie, Psychologisch assistent, Lerarenopleiding lager onderwijs, enz. ook master in bijvoorbeeld Politieke en sociale wetenschappen, Criminologie, Communicatiewetenschappen, … tot de mogelijkheden.

Terug studieaanbod