Latijn

Kies je na de eerste graad verder voor Latijn dan kies je voor een pakket van 5 u. Latijn.
Je taalvaardigheid en je belangstelling voor de klassieke en de moderne talen en je interesse voor de wereld van de Romeinen is van groot belang bij je keuze.
Omgaan met Latijnse teksten is een goede training voor het verstand. Het Latijn ligt voor een ruim deel aan de basis van vele moderne talen: het Frans, het Italiaans en het Engels. Bij de studie van die talen biedt de kennis van het Latijn een niet onaardig voordeel. Je leert nauwgezet teksten te ontleden, je oefent het redeneren bij het samenbrengen van gegevens. De grammatica uit de eerste graad wordt opgefrist en verder uitgediept. Doel van dit alles is een groeiende leesvaardigheid, zodat je niet langer bewerkte teksten hoeft te lezen, maar aan de slag kan met authentieke teksten van o.a. Caesar, Plinius en de dichter Ovidius.
Als je bovendien iemand bent die vrij vlug inzicht verwerft in wiskundige problemen, graag vraagstukken oplost en geboeid wordt door wiskundige bewijsvoeringen, dan vind je in deze studierichting zeker je gading.
Na de tweede graad Latijn ga naar de derde graad Latijn-Moderne talen (LaMo), Latijn-Wiskunde (LaWi) of Wetenschappen-Wiskunde (WeWi). In het hoger onderwijs blijven alle opties open.

Terug studieaanbod