Sociaal Technische Wetenschappen 

Je kiest voor sociale en technische wetenschappen als je sociaal voelend bent en die sociale vaardigheid verder wil ontwikkelen. In deze richting verken je de wisselwerking tussen  mens, voeding en milieu en je eigen positie daarbinnen. Je ontwikkelt sociale, technische, organisatorische, creatieve en expressieve vaardigheden. De typische vakken voor deze richting zijn Sociale wetenschappen (SW), integrale opdrachten (IO) en natuurwetenschappen (NW).

Het vak SW omvat aspecten van de psychologie, pedagogie, economie en recht.
Enkele thema’s in de 2de graad zijn het verduidelijken van verschillende leerprocessen, leren passend te communiceren in verschillende situaties, het waarnemen en observeren van het menselijk gedrag en interacties.
 
Natuurwetenschappen is een cluster van fysica, chemie, biologie en de daarbij behorende laboratoriumproeven. Men vertrekt vanuit waarnemingen via experimenten of vanuit observatie van dagelijkse verschijnselen.

Een integrale opdracht vertrekt vanuit een thema en is altijd vakoverschrijdend (sociale wetenschappen, natuurwetenschappen, voeding en expressie). In een integrale opdracht krijgen de leerlingen de kans om aan de volgende competenties te werken:

  • een sociaal wetenschappelijk en een natuurwetenschappelijk thema onderzoeken;
  • een persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren; een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden;
  • iets mondeling voor een groep presenteren;
  • de eigen studieloopbaan in handen nemen. 

Na de tweede graad STW volgt de derde graad STW .

In het hoger onderwijs stromen leerlingen uit deze richting door naar de opleidingen kleuterleidster/leider, onderwijzer(es), opvoedkunde, dieetleer, verpleegkunde, ergotherapie, sociaal werk, logopedie, ...

Terug studieaanbod