Economie-Wiskunde 

Economie en wiskunde zijn de pijlers van deze studierichting.

Prijsvorming, inflatie, werkloosheid, conjunctuur, internationale handelsbetrekkingen , …: overal botsen we op de economische realiteit van onze moderne maatschappij. Deze studierichting brengt je in die wereld en geeft je de kans om zelfstandig een gemotiveerd standpunt in te nemen over een aantal economische vraagstukken.

In de 2de graad economie hebben we een economisch opmerkingsvermogen aangeleerd dat we kunnen gebruiken om in de 3de graad maatschappelijke verschijnselen vanuit een economisch standpunt te beschrijven en te verklaren.

Het vak economie bestaat voor het grootste deel uit algemene economie waarin we vragen bestuderen als: Wat zijn de oorzaken van inkomensongelijkheid in onze maatschappij en hoe wordt deze ongelijkheid door de overheid aangepakt? Hoe ontstaat een prijs op een markt waar veel concurrentie heerst en hoe kan de overheid deze prijs beïnvloeden? We benaderen deze maatschappelijke vragen wiskundig (grafisch), economisch en sociaal waarbij het ethisch aspect ook niet uit het oog wordt verloren.

Daarnaast is er ook een kleiner deel bedrijfseconomie waarin we inzicht krijgen in de werking van een onderneming met vragen als:Wat is de toegevoegde waarde van een onderneming en hoe wordt ze afgeleid uit de resultatenrekening? Hoe geraakt een onderneming aan de nodige financiële middelen? Welk investeringsproject is het interessantste? Er wordt uitgegaan van concrete gevalstudies. Economie is eigenlijk een zeer complex gegeven. Bij de studie ervan maakt men gebruik van modellen, tabellen, grafieken, extrapolaties, symbolen… Om daar echt in door te dringen heb je dus behoorlijk wat wiskunde nodig. Als je denkt aan masteropleidingen waar wiskunde belangrijk is, is dit een goede voorbereiding.

In de studierichtingen met de component wiskunde (6u in het vijfde jaar, 7u in het zesde jaar) klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. De algebra ontwikkelt algoritmen voor het oplossen van vergelijkingen, ongelijkheden en stelsels daarvan. De meetkunde ontwikkelt het inzicht in ruimtelijke situaties en de kennis van de belangrijke lichamen en hun inhouds- en oppervlakteformules. De analyse ontwikkelt technieken om het gedrag van functies van een variabele te bestuderen en te beschrijven. De statistiek geeft methodes voor het verzamelen, verwerken en interpreteren van gegevens. De kansrekening ontwerpt technieken om te komen tot verantwoorde voorspellingen en beslissingen.

Wiskunde is een vak waarin het denken in al zijn aspecten ruim aan bod komt. Door zijn deductieve opbouw en zijn grote aandacht voor het oplossen van problemen stelt het bovendien hoge eisen op het vlak van inzicht, doorzettingsvermogen , kritische zin en studieijver.

Wie deze studierichting heeft gevolgd, is voorbereid op het behalen van een master in bijvoorbeeld de Economische en Toegepaste economische wetenschappen, Handelsingenieur,... Bij de professionele bachelors staan alle mogelijkheden open. 

Terug studieaanbod