Humane Wetenschappen 

Deze studierichting is algemeen vormend maar legt de klemtoon, zoals de benaming het zelf zegt, op de mens. Je bestudeert de mens als persoon in interactie met anderen en met de samenleving. Je neemt een kijkje achter de schermen van onze maatschappij en bestudeert andere culturen.

Meer dan in andere richtingen wordt gewerkt aan groepsdynamische vaardigheden en het inzicht in eigen functioneren om te komen tot een persoonlijke maar kritische en wetenschappelijk verantwoorde visie op onze leefwereld.

In het vak Gedragswetenschappen, waarvan je 3 lesuren per week krijgt, werk je verder aan het beeld dat je reeds hebt over de mens in de samenleving. In het vijfde jaar focus je je op jouw eigen persoon en hoe die zich volop ontwikkelt. Wat betekent het om een eigen identiteit te hebben? Ben je er zo zeker van dat je jezelf goed kent?

In het zesde jaar bekijk je hoe verschillen tussen mensen zowel een positieve als een negatieve impuls kunnen geven. Je vraagt je samen met je klasgenoten af wat er precies voor gezorgd heeft dat je geworden bent zoals je bent. Daarnaast bekijk je hoe het komt dat verschillen tussen mensen tot conflicten kunnen leiden.

In het vak Cultuurwetenschappen, eveneens aan 3 lesuren per week, bestudeer je cultuur in al haar gedaanten. In het vijfde jaar zijn dit de media (kranten, televisie, internet, radio, …) met al hun positieve en negatieve eigenschappen. Kan de (her-) verkiezing van een president beïnvloed worden door de televisie? Waarom lezen heel wat mensen in Vlaanderen het Laatste Nieuws? Hiernaast maak je ook kennis met de boeiende wereld van de filosofie. Je leert dat zolang de mens al bestaat, hij zich vragen stelt. Niet alleen over zichzelf, maar ook over de maatschappij, de wereld, de goden, het goed en het kwaad en de wetenschap. Hoe kan je bijvoorbeeld verklaren dat in bepaalde landen de evolutietheorie van Darwin verzwegen wordt in de lessen biologie?

In het zesde jaar besteed je aandacht aan de doolhof van de politiek. In hoeverre kan je via de politiek de samenleving beïnvloeden? Of zijn het de politici die ons leven sturen? Ook wanneer je interesse hebt voor kunst (theater, dans, schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, poëzie, literatuur, …) en de maatschappij waarin deze ontstaat ben je bij deze richting aan het juiste adres.

Humane wetenschappen heeft een uitgesproken doorstroomkarakter naar opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan, zoals Politieke en sociale wetenschappen, Criminologie, Godsdienstwetenschappen, Communicatiewetenschappen, Maatschappelijk werker, Opvoeder, Psychologisch assistent, Rechten, Lerarenopleiding lager onderwijs, enz.

Terug studieaanbod