Moderne talen-Wetenschappen 

Deze studierichting biedt een combinatie van een exact-wetenschappelijke en een verbaal-literaire component of, anders gezegd, zowel inzicht in wetenschappelijk denken als concrete taalvaardigheid. Het profiel van deze evenwichtige studierichting is net daardoor een goede voorbereiding op heel wat studierichtingen in het hoger onderwijs. Het is een studierichting voor leerlingen met een ruime belangstelling voor cultuur gekoppeld aan een stevig pakket wetenschappen.

Onder moderne talen verstaan we het pakket Engels, Frans en Duits. Bij moderne talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Communicatie kan hier geïnterpreteerd worden in de ruime betekenis van het woord, nl. luisteren, lezen, spreken en schrijven. Bovendien komt de leerling in contact met een anderstalige wereld, met andere denkwijzen, gewoonten en normen, wat een enorme persoonlijke verrijking betekent. Het vreemdetalenonderricht speelt een grote rol bij het ontwikkelen van een aantal belangrijke attitudes zoals spreekdurf, zelfvertrouwen, luisterbereidheid, beheersing van omgangsvormen enz.

Een vlotte communicatie veronderstelt een stevige lexicale en grammaticale onderbouw. Ook dit aspect krijgt dus voldoende aandacht, net als reflectie op en inzicht in het functioneren van taal. De leerlingen leesplezier bijbrengen, hen opvoeden tot ethische duiding en appreciatie van literaire teksten zijn eveneens belangrijke doelstellingen in het vreemdetalenonderwijs.

Het pakket wetenschappen bestaat uit de vakken biologie, chemie, fysica. In de derde graad biologie staat de mens centraal. In het vijfde jaar komen o.a. volgende onderwerpen aan bod: de werking van de cel, de chemische samenstelling van de mens, de ademhaling, het bloed, enz. Het zesde jaar wordt door de leerlingen ervaren als ‘het neusje van de zalm’. De volgende thema’s worden besproken: de celdeling, de voortplanting bij de mens, de overervingsmechanismen, de toepassingen van genetische manipulatie (o.a. GGO’s), enz.

In chemie wordt de leerstof verder uitgediept met heel wat nieuwe begrippen en berekeningen. Op het programma staan de indeling van samengestelde stoffen, chemische reacties, atoommodellen, isotopen, … In het zesde jaar gaan we meer de mathematische toer op, en behandelen we molair gasvolume, reactiesnelheid, zuur-base reacties , redoxreacties, …

In het vak fysica in het vijfde jaar komen elektriciteit, magnetisme en radioactiviteit aan bod. Dan zal je meer weten over stilstaande en bewegende ladingen, over magnetische velden en over natuurlijke en kunstmatige straling. We bekijken de toepassingen in het dagelijkse leven en de techniek. In het zesde jaar maak je kennis met de mechanica (bewegingsleer): naast de kinematica die de bewegingen louter beschrijft, wordt ook de dynamica behandeld. Je sluit het laatste jaar af met het hoofdstuk periodieke verschijnselen dat over trillingen en golven gaat.

Last but not least komt handigheid in het labo ook van pas bij het uitvoeren van experimenten.

In de tweede graad kreeg je 4 of 5 lesuren wiskunde per week, in de derde graad MoWe is dat 4u.

Wanneer je deze studierichting met glans beëindigt, behoren zowel bachelors als masters tot je mogelijkheden. 

Terug studieaanbod