Wetenschappen Wiskunde 

Deze studie legt het accent op wetenschappen en wiskunde. De combinatie van deze twee vakken maakt dat deze studierichting enkel geschikt is voor leerlingen met een uitgesproken interesse voor exacte of positieve wetenschappen en met een behoorlijk inzicht in de abstracte wereld van de wiskunde. Deze studierichting is een goede voorbereiding op exact-wetenschappelijke opleidingen in het hoger onderwijs.

In de studierichtingen met de component wiskunde klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Wil je naar een richting met 6u (7u in het 6de) wiskunde dan heb je best in de tweede graad het pakket van 5u wiskunde gevolgd. De algebra ontwikkelt algoritmen voor het oplossen van vergelijkingen, ongelijkheden en stelsels daarvan. De meetkunde ontwikkelt het inzicht in ruimtelijke situaties en de kennis van de belangrijke lichamen en hun inhouds- en oppervlakteformules. De analyse ontwikkelt technieken om het gedrag van functies van een variabele te bestuderen en te beschrijven. De statistiek geeft methodes voor het verzamelen, verwerken en interpreteren van gegevens. De kansrekening ontwerpt technieken om te komen tot verantwoorde voorspellingen en beslissingen.

Wiskunde is een vak waarin het denken in al zijn aspecten ruim aan bod komt. Door zijn deductieve opbouw en zijn grote aandacht voor het oplossen van problemen stelt het bovendien hoge eisen op het vlak van inzicht, doorzettingsvermogen , kritische zin en studieijver.

Het pakket wetenschappen bestaat uit de vakken biologie, chemie, fysica. In de derde graad biologie staat de mens centraal. In het vijfde jaar komen o.a. volgende onderwerpen aan bod:de werking van de cel, de chemische samenstelling van de mens, de ademhaling, het bloed, enz. Het zesde jaar wordt door de leerlingen ervaren als ‘het neusje van de zalm’. De volgende thema’s worden besproken: de celdeling, de voortplanting bij de mens, de overervingsmechanismen, de toepassingen van genetische manipulatie (o.a. GGO’s), enz.

In chemie wordt de leerstof verder uitgediept met heel wat nieuwe begrippen en berekeningen. Op het programma staan de indeling van samengestelde stoffen, chemische reacties, atoommodellen, isotopen, … In het zesde jaar gaan we meer de mathematische toer op, en behandelen we molair gasvolume, reactiesnelheid, zuur-base reacties , redoxreacties, …

In het vak fysica in het vijfde jaar komen elektriciteit, magnetisme en radioactiviteit aan bod. Dan zal je meer weten over stilstaande en bewegende ladingen, over magnetische velden en over natuurlijke en kunstmatige straling. We bekijken de toepassingen in het dagelijkse leven en de techniek. In het zesde jaar maak je kennis met de mechanica (bewegingsleer): naast de kinematica die de bewegingen louter beschrijft, wordt ook de dynamica behandeld. Je sluit het laatste jaar af met het hoofdstuk periodieke verschijnselen dat over trillingen en golven gaat.

Last but not least komt handigheid in het labo ook van pas bij het uitvoeren van experimenten.

Deze studierichting is een goede voorbereiding op exact-wetenschappelijke opleidingen in het hoger onderwijs.  Deze leerlingen kiezen meestal een opleiding die minder taalgericht is hoewel voor een gemotiveerde leerling ook deze opleidingen binnen de mogelijkheden liggen.

Terug studieaanbod