Handel

Deze polyvalente studierichting wil leerlingen opleiden voor een commerciële, administratieve of sociale loopbaan in het bedrijfsleven, de overheid of de dienstensector.

Daarnaast wordt ook een algemene, culturele en maatschappelijke vorming gegeven.

Hoofdbekommernis blijft toch het aanreiken van een ruime bedrijfseconomische vorming. Leerlingen worden er geconfronteerd met praktische handelssituaties, onder andere in de GIP (Geïntegreerde Proef) in de vorm van een minionderneming. Ook de taalkundige vorming is op de praktijk afgestemd. De aandacht gaat hier naar o.m. de Belgische en internationale normen in zakenbrieven. De toegepaste informatica maakt de leerlingen vertrouwd met de gebruiksmogelijkheden van de computer in de administratie (tekstverwerking, rekenbladen, presentatieprogramma’s …).

Na de derde graad handel kan een leerling doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in een economisch studiegebied, in de lerarenopleiding, …

Een derde jaar van de derde graad TSO (specialisatiejaar) behoort ook tot de mogelijkheden.

Wie niet wil verder studeren kan meteen aan het werk dankzij de verworven ruime bedrijfseconomische kennis. Zij kunnen zich ook vestigen als zelfstandige want naast hun diploma handel, ontvangen ze een getuigschrift bedrijfsbeheer. 

Terug studieaanbod