• Studierichtingen in de tweede graad bij Sint-Donatus bovenbouw

Laptopproject

Elke leerling die in 2021-2022 instapte in ons derde jaar, ging aan de slag op een eigen laptop. Ook de leerlingen die in het komende schooljaar 2022-2023 starten gaan hiermee aan de slag.
We waren al overtuigd van de educatieve meerwaarde voor elke leerling, zowel op school als thuis. Tijdens het afstandsonderwijs werd het nog duidelijker dat een individueel leer- en werkmiddel onmisbaar is om de vaardigheden onder de knie te krijgen die nodig zijn om in de maatschappij en zeker in een academische en professionele omgeving te functioneren.

Om een snelle en gerichte technische ondersteuning mogelijk te maken, werkt elke leerling met dezelfde laptop. Leerlingen en leraren kennen zo elkaars toestel en kunnen elkaar helpen. Bij een defect van de eigen laptop krijgt de leerling een gelijkaardig toestel in bruikleen, zodat hij of zij verder kan met een vertrouwd toestel. Dit garandeert continuïteit, wat uiterst belangrijk is in een les, bij een toets of tijdens de examens. De nodige software en Office 365 worden door de school voorzien.

We vinden het belangrijk om didactisch doordachte keuzes te maken, waarbij een voortdurend gebruik van de laptop in de klas en thuis voorop staat.

De Vlaamse Overheid wil met het project Digisprong investeren in de digitalisering van het onderwijs. Er wordt budget vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat alle leerlingen van het 3de jaar en 4de jaar op school gebruik kunnen maken van een laptop tijdens het komende schooljaar. Wij volgen als school voortdurend op hoe dit project zich ontwikkelt en houden er uiteraard rekening mee om onze schooleigen aanpak verder vorm te geven.