• Inschrijven bij Sint-Donatus Bovenbouw

Inschrijvingen

Voor het schooljaar 19 - 20 zijn volgende richtingen volzet verklaard:

3 STW op 28 juni om 16u.

6 STW op 01 juli om 10u.

4 STW op 22 augustus om 10u

3 Ha op 22 augustus om 13u.30

4 Ha op 22 augustus om 13u.30

5 Ha op 23 augustus om 15u.30

Inschrijven kan elke schooldag tijdens de schooluren, van 9u tot 16u. Best dat u eerst telefonisch een afspraak maakt.

Tijdens de zomervakantie kan u inschrijven tijdens de eerste week van juli en vanaf 22 augustus, telkens tussen 9u en 15u.

Breng de identiteitskaart van de in te schrijven leerling mee.