• Studierichtingen in de derde graad bij Sint-Donatus bovenbouw

Derde graad

Humane Wetenschappen

Deze studierichting legt de klemtoon op de mens. Je bestudeert de mens als persoon in interactie met anderen en met de samenleving. Je neemt een kijkje achter de schermen van onze maatschappij en bestudeert andere culturen. Je richtingseigen vakken zijn gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen.

Vijfde jaarZesde jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Esthetica11
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Natuurwetenschappen32
Wiskunde44
Gedragswetenschappen33
Cultuurwetenschappen33
Seminarie HuWe21
Keuzeseminarie02
3232

Economie

Prijsvorming, inflatie, werkloosheid, conjunctuur, internationale handelsbetrekkingen: overal botsen we op de economische realiteit van onze moderne maatschappij. In de 2de graad economie heb je de keuze tussen 4u en 5u wiskunde. Daarnaast krijg je de algemene vakken net hetzelfde zoals de andere studierichtingen in het ASO.

In de derde graad moet je je keuze nog verder verfijnen: je kan kiezen tussen Economie-Moderne Talen of Economie-Wiskunde.

EcMoEcWi
Vijfde jaarZesde jaarVijfde jaarZesde jaar
Godsdienst2222
Aardrijkskunde1111
Esthetica1111
Geschiedenis2222
Lichamelijke opvoeding2222
Nederlands4444
Frans4433
Engels3322
Duits3200
Biologie0011
Chemie0011
Fysica0011
Natuurwetenschappen2200
Wiskunde3376
Economie5454
Keuzeseminarie0202
32323232

Latijn

Als je in de tweede graad voor Latijn kiest, is dit geen nieuwe richting voor jou, want je hebt in de eerste graad al mogen kennismaken met de Latijnse taal en cultuur. In de tweede graad breid je je kennis verder uit en lees je stilaan ook authentieke teksten. Ook binnen de richting Latijn kan je kiezen voor 4u of 5u wiskunde. Als je voor 4u wiskunde per week kiest, krijg je een uurtje Nederlandse expressie in de plaats. In de derde graad moet je je keuze nog verfijnen: je kan kiezen tussen Latijn-Moderne Talen of Latijn-Wiskunde. Ook een overstap naar een andere (ASO-)richting behoort na de tweede graad tot de mogelijkheden.

LaMoLaWi
Vijfde jaarZesde jaarVijfde jaarZesde jaar
Godsdienst2222
Aardrijkskunde1111
Esthetica1111
Geschiedenis2222
Lichamelijke opvoeding2222
Nederlands4444
Frans4433
Engels3322
Duits3200
Biologie0011
Chemie0011
Fysica0011
Natuurwetenschappen2200
Wiskunde3376
Latijn5454
Keuzeseminarie0202
32323232

Wetenschappen

In deze studierichting bestudeer je alle aspecten van levende en niet-levende materie. Natuurwetenschappen ken je al vanuit de eerste graad, vanaf het derde jaar wordt dit vak opgesplitst in biologie, chemie en fysica. In de wetenschapsrichting krijg je van elk van deze vakken 2u, dat is per vak een uurtje extra ten opzichte van de andere ASO-richtingen. In deze studierichting heb je sowieso 5u wiskunde per week. Na de tweede graad ga je logischerwijze verder in de richting Wetenschappen-Wiskunde of Moderne talen-Wetenschappen.

MoWeWeWi
Vijfde jaarZesde jaarVijfde jaarZesde jaar
Godsdienst2222
Aardrijkskunde2121
Esthetica0011
Geschiedenis2222
Lichamelijke opvoeding2222
Nederlands4444
Frans4433
Engels3322
Duits3200
Biologie2222
Chemie2222
Fysica2222
Wiskunde4476
Seminaries STEM0011
Keuzeseminarie0202
32323232

Handel

Deze polyvalente studierichting wil leerlingen opleiden voor een commerciële, administratieve of sociale loopbaan in het bedrijfsleven, de overheid of de dienstensector. Daarnaast wordt ook een algemene, culturele en maatschappelijke vorming gegeven.

Je krijgt een ruime bedrijfseconomische vorming waarin je wordt geconfronteerd met praktische handelssituaties. Je leert boekhouden en tijdens je uren toegepaste informatica geraak je vertrouwd met de gebruiksmogelijkheden van de computer in de administratie (tekstverwerking, rekenbladen, presentatieprogramma’s …).

Vijfde jaarZesde jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Frans44
Engels33
Duits22
Natuurwetenschappen11
Wiskunde33
Bedrijfseconomie1010
3232

Sociale en Technische Wetenschappen (STW)

Als je sociaal voelend bent en je sociale vaardigheden wil ontwikkelen, als je interesse hebt voor natuurwetenschappen en dan vooral toegepast op het brede domein van de voeding, dan is deze richting wellicht iets voor jou. Ze omvat een technische, wetenschappelijke en sociale component. Daarnaast kan ook je creativiteit tot uiting komen in het vak integrale opdrachten.

Vijfde jaarZesde jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Natuurwetenschappen44
Wiskunde33
Sociale wetenschappen44
Integrale opdrachten66
3232