• Studierichtingen in de tweede graad bij Sint-Donatus bovenbouw

Lessenrooster Bedrijf & Organisatie

3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 5
Engels 3 3
Frans 3 3
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Mens en samenleving 1
Artistieke vorming 1
Bedrijfseconomie 8 9
Media 1 1
Klasuur 1
Totaal 32 32