• Studierichtingen in de tweede graad bij Sint-Donatus bovenbouw

Lessenrooster Bedrijfswetenschappen

3de jaar4de jaar
Godsdienst22
LO22
Nederlands44
Engels22
Frans33
Wiskunde44
Natuurwetenschappen33
Biologie(1)(1)
Chemie(1)(1)
Fysica(1)(1)
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Mens en samenleving1
Artistieke vorming1
Economie66
Duits1
Boekhouden1
Project-B(edrijf)2
Expressie1
Klasuur1
Totaal3232