• Studierichtingen in de tweede graad bij Sint-Donatus bovenbouw

Lessenrooster Bedrijfswetenschappen

3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 3 3
Biologie (1) (1)
Chemie (1) (1)
Fysica (1) (1)
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Mens en samenleving 1
Artistieke vorming 1
Economie 6 6
Duits 1
Boekhouden 1
Project-B(edrijf) 2
Expressie 1
Klasuur 1
Totaal 32 32