• Studierichtingen in de tweede graad bij Sint-Donatus bovenbouw

Lessenrooster Economische wetenschappen

3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Wiskunde 5 5
Natuurwetenschappen 3 3
Biologie (1) (1)
Chemie (1) (1)
Fysica (1) (1)
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Mens en samenleving 1
Artistieke vorming 1
Economie 4 4
Duits 1
STEM 1
Klasuur 1
Totaal 32 32