• Studierichtingen in de tweede graad bij Sint-Donatus bovenbouw

Lessenrooster Humane wetenschappen

3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 3 3
Biologie (1) (1)
Chemie (1) (1)
Fysica (1) (1)
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Mens en samenleving 1
Artistieke vorming 1
Kunstbeschouwing 1 2
Filosofie 1 2
Sociologie & Psychologie 3 3
Klasuur 1
Totaal 32 32