• Studierichtingen in de tweede graad bij Sint-Donatus bovenbouw

Lessenrooster Humane wetenschappen

3de jaar4de jaar
Godsdienst22
LO22
Nederlands44
Engels32
Frans44
Wiskunde44
Natuurwetenschappen33
Biologie(1)(1)
Chemie(1)(1)
Fysica(1)(1)
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Mens en samenleving1
Artistieke vorming1
Kunstbeschouwing12
Filosofie12
Sociologie & Psychologie33
Klasuur1
Totaal3232