• Studierichtingen in de tweede graad bij Sint-Donatus bovenbouw

Lessenrooster Latijn

3de jaar4de jaar
Godsdienst22
LO22
Nederlands44
Engels22
Frans33
Wiskunde55
Natuurwetenschappen33
Biologie(1)(1)
Chemie(1)(1)
Fysica(1)(1)
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Mens en samenleving1
Artistieke vorming1
Latijn55
Duits1
STEM1
Expressie1
Klasuur1
Totaal3232