• Studierichtingen in de tweede graad bij Sint-Donatus bovenbouw

Lessenrooster Moderne talen

3de jaar4de jaar (Vanaf schooljaar 22-23)
Godsdienst22
LO22
Nederlands54
Engels33
Frans54
Wiskunde44
Natuurwetenschappen33
Biologie(1)(1)
Chemie(1)(1)
Fysica(1)(1)
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Mens en samenleving1
Artistieke vorming1
Economie1
Kunstbeschouwing1
Communicatiewetenschappen12
Duits2
STEM1
Expressie1
Klasuur1
Totaal3232