• Studierichtingen in de tweede graad bij Sint-Donatus bovenbouw

Lessenrooster Moderne talen

3de jaar4de jaar
Godsdienst22
LO22
Nederlands54
Engels33
Frans54
Wiskunde44
Natuurwetenschappen33
Biologie(1)(1)
Chemie(1)(1)
Fysica(1)(1)
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Mens en samenleving1
Artistieke vorming1
Economie1
Kunstbeschouwing1
Communicatiewetenschappen12
Duits2
STEM1
Expressie1
Klasuur1
Totaal3232