• Studierichtingen in de tweede graad bij Sint-Donatus bovenbouw

Lessenrooster Moderne talen

3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 5 4
Engels 3 3
Frans 5 4
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 3 3
Biologie (1) (1)
Chemie (1) (1)
Fysica (1) (1)
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Mens en samenleving 1
Artistieke vorming 1
Economie 1
Kunstbeschouwing 1
Communicatiewetenschappen 1 2
Duits 2
STEM 1
Expressie 1
Klasuur 1
Totaal 32 32