• Studierichtingen in de tweede graad bij Sint-Donatus bovenbouw

Lessenrooster Taal & communicatie

3de jaar4de jaar (Vanaf schooljaar 22-23)
Godsdienst22
LO22
Nederlands55
Engels33
Frans44
Wiskunde33
Natuurwetenschappen21
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Mens en samenleving1
Artistieke vorming1
Duits12
Public Relation55
ICT11
Expressie1
Klasuur1
Totaal3232