• Studierichtingen in de tweede graad bij Sint-Donatus bovenbouw

Vierde jaar

Humane Wetenschappen

Deze studierichting legt de klemtoon op de mens. Je bestudeert de mens als persoon in interactie met anderen en met de samenleving. Je neemt een kijkje achter de schermen van onze maatschappij en bestudeert andere culturen. Je richtingseigen vakken zijn gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen.

Vierde jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Lich. Opv.2
Muz. Opv.1
Plast. Opv.0
Informatica1
Wiskunde4
Nederlands4
Frans4
Engels2
Duits1
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Gedragswetenschappen3
Cultuurwetenschappen2
32

Economie

Prijsvorming, inflatie, werkloosheid, conjunctuur, internationale handelsbetrekkingen: overal botsen we op de economische realiteit van onze moderne maatschappij. In de 2de graad economie heb je de keuze tussen 4u en 5u wiskunde. Daarnaast krijg je de algemene vakken net hetzelfde zoals de andere studierichtingen in het ASO.

In de derde graad moet je je keuze nog verder verfijnen: je kan kiezen tussen Economie-Moderne Talen of Economie-Wiskunde.

Vierde jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Lich. Opv.2
Muz. Opv.1
Plast. Opv.0
Informatica1
Wiskunde4/5
Nederlands4
Ned. Expressie1/0
Frans4
Engels2
Duits1
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Economie4
32

Latijn

Als je in de tweede graad voor Latijn kiest, is dit geen nieuwe richting voor jou, want je hebt in de eerste graad al mogen kennismaken met de Latijnse taal en cultuur. In de tweede graad breid je je kennis verder uit en lees je stilaan ook authentieke teksten. Ook binnen de richting Latijn kan je kiezen voor 4u of 5u wiskunde. Als je voor 4u wiskunde per week kiest, krijg je een uurtje Nederlandse expressie in de plaats. In de derde graad moet je je keuze nog verfijnen: je kan kiezen tussen Latijn-Moderne Talen of Latijn-Wiskunde. Ook een overstap naar een andere (ASO-)richting behoort na de tweede graad tot de mogelijkheden.

Vierde jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Lich. Opv.2
Muz. Opv.1
Plast. Opv.0
Informatica1
Wiskunde5
Nederlands4
Ned. Expressie0
Frans3
Engels2
Duits1
Biologie1
Chemie1
Fysica1
Latijn5
32

Wetenschappen

In deze studierichting bestudeer je alle aspecten van levende en niet-levende materie. Natuurwetenschappen ken je al vanuit de eerste graad, vanaf het derde jaar wordt dit vak opgesplitst in biologie, chemie en fysica. In de wetenschapsrichting krijg je van elk van deze vakken 2u, dat is per vak een uurtje extra ten opzichte van de andere ASO-richtingen. In deze studierichting heb je sowieso 5u wiskunde per week. Na de tweede graad ga je logischerwijze verder in de richting Wetenschappen-Wiskunde of Moderne talen-Wetenschappen.

Vierde jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Lich. Opv.2
Muz. Opv.1
Plast. Opv.0
Informatica1
Wiskunde5
Nederlands4
Ned. Expressie1
Frans4
Engels2
Duits1
Biologie2
Chemie2
Fysica2
32

Handel

Deze polyvalente studierichting wil leerlingen opleiden voor een commerciële, administratieve of sociale loopbaan in het bedrijfsleven, de overheid of de dienstensector. Daarnaast wordt ook een algemene, culturele en maatschappelijke vorming gegeven.

Je krijgt een ruime bedrijfseconomische vorming waarin je wordt geconfronteerd met praktische handelssituaties. Je leert boekhouden en tijdens je uren toegepaste informatica geraak je vertrouwd met de gebruiksmogelijkheden van de computer in de administratie (tekstverwerking, rekenbladen, presentatieprogramma’s …).

Vierde jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Lich. Opv.2
Informatica3
Wiskunde4
Nederlands4
Frans4
Engels3
Bedrijfseconomie6
Natuurwetenschappen2
32

Sociale en Technische Wetenschappen (STW)

Als je sociaal voelend bent en je sociale vaardigheden wil ontwikkelen, als je interesse hebt voor natuurwetenschappen en dan vooral toegepast op het brede domein van de voeding, dan is deze richting wellicht iets voor jou. Ze omvat een technische, wetenschappelijke en sociale component. Daarnaast kan ook je creativiteit tot uiting komen in het vak integrale opdrachten.

Vierde jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Lich. Opv.2
Informatica1
Wiskunde3
Nederlands4
Frans3
Engels2
Natuurwetenschappen4
Sociale wetenschappen3
Integrale opdrachten6
32