• Studierichtingen in de derde graad bij Sint-Donatus bovenbouw

Vijfde jaar

Economie-moderne talen

is een sterk theoretische studierichting in de domijnoverschrijdende doorstroomfinaliteit (DOD). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen.

Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels3
Frans4
Wiskunde3
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Economie4
Filosofie1
Duits3
Esthetica1
32
 • Je kiest voor economie-moderne talen als je je verder wilt verdiepen in macro-en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen.
 • Je wilt graag een bredere kijk op de economische actualiteit en het overheidsbeleid.
 • Je bent geboeid door maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en herverdeling.
 • Je leert logisch, gestructureerd en kritisch te denken om verbanden te leggen tussen economische concepten.
 • Je gebruikt wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.
 • Daarnaast verdiep je je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt je dus ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.
 • Je kan aan een hoog tempo nieuwe leerinhouden verwerken.

Jouw toekomst na deze richting

Wanneer je bent afgestudeerd in deze richting, heb je keuze uit een brede waaier van academische bachelor- en masteropleidingen in de domeinen van de letteren (zoals taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, taal- en regiostudies, journalistiek, geschiedenis, archeologie…), de Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, de geesteswetenschappen (zoals psychologie, filosofie, rechten…), de sociale wetenschappen (zoals politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, pedagogie, onderwijs…), of andere.

Economie-wiskunde

is een sterk theoretische studierichting in de domijnoverschrijdende doorstroomfinaliteit (DOD). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde.

Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Wiskunde6
Biologie1
Chemie2
Fysica1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Economie4
Filosofie1
Esthetica1
32
 • Je kiest voor economie-wiskunde als je je verder wilt verdiepen in macro-en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen.
 • Je wilt graag een bredere kijk op de economische actualiteit en het overheidsbeleid.
 • Je bent geboeid door maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en herverdeling.
 • Je leert op zoek gaan naar informatie op websites en databanken en deze vervolgens klassikaal, zelfstandig of in groep analyseren en verwerken op verschillende manieren.
 • Je leert logisch, gestructureerd en kritisch te denken om verbanden te leggen tussen economische concepten.
 • Je hebt een analytische kijk en werkt graag met cijfers.
 • Je gebruikt wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je je wiskundige vaardigheden. Je krijgt 6 uur wiskunde en mag dus een hoog niveau wiskunde in algemeenheid en abstractie verwachten. Dit gebeurt via verschillende modules: algebra, logica, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.
 • Je verwerft inzicht in de leerinhouden via een onderzoekende aanpak. Je ontwikkelt onderzoekscompetenties.
 • Je kan aan een hoog tempo nieuwe leerinhouden verwerken

Jouw toekomst na deze richting

Wanneer je bent afgestudeerd in deze richting, heb je keuze uit een brede waaier van academische bachelor- en masteropleidingen in de domeinen van de Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, natuurwetenschappen (zoals Ingenieurswetenschappen, Industriële wetenschappen, Architectuur, Biotechniek…), van de wetenschappen (Biochemie, Biologie, Chemie, Geografie, Biomedische wetenschappen …), de geesteswetenschappen (zoals psychologie, filosofie, rechten…), de sociale wetenschappen (zoals politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, pedagogie, onderwijs…), of andere.

Humane wetenschappen

is een sterk theoretische studierichting in de domijnoverschrijdende doorstroomfinaliteit (DOD). Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek.

Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Wiskunde3
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Kunstbeschouwing1
Uitgebreide filosofie2
Sociale en gedragswetenschappen4
Statistiek1
Esthetica1
Seminarie HuWe2
32
 • In het vak Filosofie komen thema’s en vragen uit de antropologie, moraalfilosofie, wetenschapsfilosofie en metafysica aan bod. Je leert filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade.
 • Je leert kijken en luisteren naar kunst in Kunstbeschouwing. Je ontdekt de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken vanuit een kunsthistorisch kader.
 • In Sociale en gedragswetenschappen leer je kritisch reflecteren over visies en thema’s uit politieke en sociale wetenschappen, psychologie, pedagogiek. Op die manier ontwikkel je een wetenschappelijk begrippenkader en zie je verbanden met betrekking tot de mens en zijn gedrag, politiek en de hedendaagse samenleving.
 • Als uitbreiding van wiskunde en als voorbereiding op verschillende sociale en gedragswetenschappen in het hoger onderwijs, krijg je statistiek.

Jouw toekomst na deze richting

Wanneer je bent afgestudeerd in Humane wetenschappen, heb je keuze uit een brede waaier van academische master- en bacheloropleidingen. Zeker sociale wetenschappen als Psychologie en Pedagogische wetenschappen, gecombineerde studiegebieden als Pedagogie van het jonge kind, Sociaal-agogisch werk, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen en Onderwijs, sluiten prima aan bij je vooropleiding. Ook op geesteswetenschappen  als Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godsdienstwetenschappen, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen ben je degelijk voorbereid.

Latijn-moderne talen

is een sterk theoretische studierichting in de domijnoverschrijdende doorstroomfinaliteit (DOD). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen.

Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels3
Frans4
Wiskunde3
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Latijn5
Duits3
Esthetica1
32
 • Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn, je verwerft via het nauwkeurig lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes en je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
 • Dankzij je voorkennis uit de eerste en tweede graad heb je een stevige basis om aan de slag te gaan met verfijnde Latijnse poëzie, om de verhalen van Romeinen te onderzoeken in uitdagende en spannende epen en geschiedwerken, om je te verdiepen in de levenswijsheden van de oudheid.
 • Je wilt verder kennismaken met Latijn, met de Romeinse cultuur en met de levenswijsheid van Latijnse schrijvers.
 • We verwachten een sterke taalkundige en literaire interesse en een ruime belangstelling voor de mens en zijn manier van leven en denken.
 • Je wil je verder ontwikkelen in je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Deze studierichting daagt je ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.
 • Je beschikt over een flinke dosis inzicht en algemene vorming schrikt je niet af.

Jouw toekomst na deze richting

Wanneer je bent afgestudeerd in deze richting, heb je keuze uit een brede waaier van academische bachelor- en masteropleidingen in de domeinen van de letteren (zoals taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, taal- en regiostudies, journalistiek, geschiedenis, archeologie…), de geesteswetenschappen (zoals psychologie, filosofie, rechten…), de sociale wetenschappen (zoals politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, pedagogie, onderwijs…), of andere.

Latijn-wetenschappen

is een sterk theoretische studierichting in de domijnoverschrijdende doorstroomfinaliteit (DOD). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen.

Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Wiskunde4
Biologie1
Chemie2
Fysica2
Aardrijkskunde2
Geschiedenis2
Latijn5
Esthetica1
32
 • Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn, je verwerft via het nauwkeurig lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes en je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
 • Dankzij je voorkennis uit de eerste en tweede graad heb je een stevige basis om aan de slag te gaan met verfijnde Latijnse poëzie, om de verhalen van Romeinen te onderzoeken in uitdagende en spannende epen en geschiedwerken, om je te verdiepen in de levenswijsheden van de oudheid.
 • Je wilt verder kennismaken met Latijn, met de Romeinse cultuur en met de levenswijsheid van Latijnse schrijvers.
 • We verwachten een sterke taalkundige en literaire interesse en een ruime belangstelling voor de mens en zijn manier van leven en denken.
 • Daarnaast komen exacte wetenschappen als aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.
 • Je beschikt over een flinke dosis inzicht en algemene vorming schrikt je niet af.

Jouw toekomst na deze richting

Wanneer je bent afgestudeerd in deze richting, heb je keuze uit een brede waaier van academische bachelor- en masteropleidingen in de domeinen van de natuurwetenschappen (zoals Industriële wetenschappen, Architectuur, Biotechniek …), van de wetenschappen (Biochemie, Biologie, Chemie, Geografie, Biomedische wetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie …), de letteren (zoals taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, journalistiek, geschiedenis, archeologie …), de geesteswetenschappen (zoals psychologie, filosofie, rechten …), de sociale wetenschappen (zoals politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, pedagogie, onderwijs …), of andere.

Latijn-wiskunde

is een sterk theoretische studierichting in de domijnoverschrijdende doorstroomfinaliteit (DOD). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde.

Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Wiskunde6
Biologie1
Chemie2
Fysica1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Latijn5
Esthetica1
32
 • Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn, je verwerft via het nauwkeurig lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes en je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
 • Dankzij je voorkennis uit de eerste en tweede graad heb je een stevige basis om aan de slag te gaan met verfijnde Latijnse poëzie, om de verhalen van Romeinen te onderzoeken in uitdagende en spannende epen en geschiedwerken, om je te verdiepen in de levenswijsheden van de oudheid.
 • Je wilt verder kennismaken met Latijn, met de Romeinse cultuur en met de levenswijsheid van Latijnse schrijvers.
 • We verwachten een sterke taalkundige en literaire interesse en een ruime belangstelling voor de mens en zijn manier van leven en denken.
 • Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je je wiskundige vaardigheden. Je krijgt 6 uur wiskunde en mag dus een hoog niveau wiskunde in algemeenheid en abstractie verwachten. Dit gebeurt via verschillende modules: algebra, logica, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.
 • Je beschikt over een flinke dosis inzicht en algemene vorming schrikt je niet af.

Jouw toekomst na deze richting

Wanneer je bent afgestudeerd in deze richting, heb je keuze uit een brede waaier van academische bachelor- en masteropleidingen in de domeinen van de natuurwetenschappen (zoals Ingenieurswetenschappen, Industriële wetenschappen, Architectuur, Biotechniek …), van de wetenschappen (Biochemie, Biologie, Chemie, Geografie, Geneeskunde, Dierengeneeskunde, Tandheelkunde, Biomedische wetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Wiskunde, Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie …), de letteren (zoals taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, journalistiek, geschiedenis, archeologie…), de geesteswetenschappen (zoals psychologie, filosofie, rechten …), de sociale wetenschappen (zoals politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, pedagogie, onderwijs …), of andere.

Moderne talen

is een sterk theoretische studierichting in de domijnoverschrijdende doorstroomfinaliteit (DOD). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen.

Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels3
Frans5
Wiskunde3
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Filosofie1
Duits3
Italiaans2
Taaltechnologie en taalredactie1
Esthetica1
32
 • We verwachten een sterke taalkundige en literaire interesse en een ruime belangstelling voor de mens en zijn manier van leven en denken.
 • Je wil je verder ontwikkelen in je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans, Nederlands en nog een 5de taal en ook verbanden leggen tussen deze talen.
 • Deze studierichting daagt jou uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen zoals taalsystematiek en literatuur. Je analyseert hoe de taal in elkaar zit, wordt opgebouwd en evolueert.
 • Je hebt een goede studiehouding en bent bereid dagelijks voldoende tijd te investeren in je studie.
 • Je beschikt over een flinke dosis inzicht en algemene vorming schrikt je niet af. 

Jouw toekomst na deze richting

Wanneer je bent afgestudeerd in deze richting, heb je keuze uit een brede waaier bachelor- en masteropleidingen in de domeinen van de letteren (zoals toegepaste taalkunde, journalistiek, taal- en letterkunde, taal- en regiostudies…), de sociale wetenschappen (zoals politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, pedagogie, onderwijs…), of andere.

Moderne talen-wetenschappen

is een sterk theoretische studierichting in de domijnoverschrijdende doorstroomfinaliteit (DOD). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen.

Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels3
Frans4
Wiskunde4
Biologie1
Chemie2
Fysica2
Aardrijkskunde2
Geschiedenis2
Duits3
Esthetica1
32
 • We verwachten een sterke taalkundige en literaire interesse en een ruime belangstelling voor de mens en zijn manier van leven en denken.
 • Je wil je verder ontwikkelen in je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Deze studierichting daagt je ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.
 • Daarnaast komen exacte wetenschappen als aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.
 • Je kan aan een hoog tempo nieuwe leerinhouden verwerken.

Jouw toekomst na deze richting

Wanneer je bent afgestudeerd in deze richting, heb je keuze uit een brede waaier van academische bachelor- en masteropleidingen in de domeinen van de natuurwetenschappen (zoals Industriële wetenschappen, Architectuur, Biotechniek …), van de wetenschappen (Biochemie, Biologie, Chemie, Geografie, Biomedische wetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie …), de letteren (zoals taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, journalistiek, geschiedenis, archeologie …), de geesteswetenschappen (zoals psychologie, filosofie, rechten …), de sociale wetenschappen (zoals politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, pedagogie, onderwijs …), of andere.

Taal en communicatiewetenschappen

is een theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit (DGD). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen en Communicatiewetenschappen.

Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands5
Engels3
Frans4
Wiskunde2
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Filosofie1
Informaticawet.1
Duits2
Italiaans2
Communicatiewet. & taaltechnologie3
Esthetica1
32
 • We verwachten een sterke taalkundige en communicatieve interesse en een ruime belangstelling voor de mens en zijn manier van leven en denken.
 • Je wil je verder ontwikkelen in je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans, Nederlands en een 5de moderne vreemde taal.
 • Deze studierichting daagt jou uit op het vlak van communicatiewetenschappen, en introduceert ook een eerste verkenning in de taaltechnologie. Je leert ook omgaan met en kritisch denken over (massa)media.
 • Je hebt een goede studiehouding en bent bereid dagelijks voldoende tijd te investeren in je studie.
 • Je beschikt over een flinke dosis inzicht en algemene vorming schrikt je niet af.

Jouw toekomst na deze richting

Wanneer je bent afgestudeerd in deze richting, heb je keuze uit een brede waaier van academische bachelor- en masteropleidingen in de domeinen van de letteren (zoals taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, taal- en regiostudies, journalistiek, geschiedenis, archeologie…), de geesteswetenschappen (zoals psychologie, filosofie, rechten…), de sociale wetenschappen (zoals politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, pedagogie, onderwijs…), of andere.

De keuze in academische bachelors is na deze domeingebonden opleiding wel beperkter dan na Moderne talen (DO) waar men nog een meer verdiepte opleiding krijgt voor algemene vakken en waar het tempo nog hoger ligt.

Wetenschappen-wiskunde

is een sterk theoretische studierichting in de domijnoverschrijdende doorstroomfinaliteit (DOD). Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Wiskunde6
Biologie1
Chemie2
Fysica2
Aardrijkskunde2
Geschiedenis2
Filosofie1
Esthetica1
Seminarie CadCam1
Seminarie WeWi1
32
 • Je kiest bewust voor een studierichting met een sterke natuurwetenschappelijke en wiskundige component. In de vakken aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en informaticawetenschappen bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je staat niet alleen op een doorgedreven manier stil bij de theoretische en wiskundige achtergronden, maar je leert ook programmeren en op een kritische manier omgaan met cijfermateriaal en wetenschappelijke teksten.
 • Je krijgt 6 uur wiskunde en mag dus een hoog niveau wiskunde in algemeenheid en abstractie verwachten. Dit gebeurt via verschillende modules: algebra, logica, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.
 • Deze richting combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend denken.
 • Jouw keuze voor Wetenschappen-Wiskunde houdt in dat je bereid bent om zeer regelmatig te studeren, veel oefeningen te maken, zelfstandig leerstof te verwerken en met een open geest de evolutie van de wetenschappen te volgen.

Jouw toekomst na deze richting

Wanneer je bent afgestudeerd in deze richting, heb je keuze uit een brede waaier van academische bachelor- en masteropleidingen in de domeinen van de natuurwetenschappen (zoals Ingenieurswetenschappen, Industriële wetenschappen, Architectuur, Biotechniek …), van de wetenschappen (Biochemie, Biologie, Chemie, Geografie, Geneeskunde, Dierengeneeskunde, Tandheelkunde, Biomedische wetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Wiskunde, Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie …), de letteren (toegepaste taalkunde, journalistiek, geschiedenis, archeologie…), de geesteswetenschappen (zoals psychologie, filosofie, rechten …), de sociale wetenschappen (zoals politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, pedagogie, onderwijs …), of andere.

Bedrijfswetenschappen

is een theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit (DGD). Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.

Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Wiskunde3
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Filosofie1
Informaticawet.1
Duits1
Bedrijfswetenschappen8
Esthetica1
32
 • Je kiest voor bedrijfswetenschappen als je je verder wil verdiepen in macro-en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen.
 • Je wilt graag een bredere kijk op de economische actualiteit en het overheidsbeleid.
 • Je bent geboeid door maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en herverdeling.
 • Je leert op zoek gaan naar informatie op websites en databanken en deze vervolgens klassikaal, zelfstandig of in groep analyseren en verwerken op verschillende manieren.
 • Je leert logisch, gestructureerd en kritisch te denken om verbanden te leggen tussen economische concepten.
 • Je hebt een analytische kijk en werkt graag met cijfers, ook boekhoudkundige analyses horen daarbij.
 • Je gebruikt wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.
 • Je verwerft inzicht in de leerinhouden via een onderzoekende aanpak. Je ontwikkelt onderzoekscompetenties.
 • Je wilt werken aan je schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.

Jouw toekomst na deze richting

Wanneer je bent afgestudeerd in een domeingebonden doorstroomrichting, heb je keuze uit heel wat bacheloropleidingen in het domein waarvoor je hebt gekozen. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, gecombineerde studiegebieden als International Affairs of Sociaal-Economische wetenschappen en Onderwijs sluiten prima aan bij je vooropleiding.

Welzijnswetenschappen

is een theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit (DGD). Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, sociale en gedragswetenschappen, biologie.

Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Engels2
Frans3
Wiskunde2
Natuurwetenschappen3
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Filosofie2
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen6
Informaticawet.1
Communicatiewet.1
Statistiek1
Esthetica1
32
 • In het vak Toegepaste Sociale en gedragswetenschappen ontwikkel je een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot communicatie, opvoeding en ondersteuning, recht en de samenleving. Daarnaast leer je kritisch reflecteren over theorieën en begrippen uit de sociale en politieke wetenschappen, psychologie, (ortho)pedagogiek en sociaal recht. Op die manier ben je in staat om verbanden te leggen met betrekking tot de hedendaagse samenleving, communicatie, de mens en zijn gedrag.
 • Filosofie vertrekt steeds vanuit de maatschappelijke context en de leefwereld van jongeren. Je filosofeert o.a. over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, geluk en de zin van het leven.
 • Je verwerft inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens in het vak Natuurwetenschappen/Biologie.
 • Dit alles doe je vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

Jouw toekomst na deze richting

Wanneer je bent afgestudeerd in één van deze richtingen, heb je keuze uit een waaier van bacheloropleidingen. Zeker sociale wetenschappen als Psychologie en Pedagogische wetenschappen, gecombineerde studiegebieden als Pedagogie van het jonge kind of Sport en bewegen, Onderwijs en Sociaal-agogisch werk of natuurwetenschappen als Sociale gezondheidswetenschappen of Gezondheidszorg sluiten prima aan bij je vooropleiding.

Bedrijfsorganisatie

is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit (D/A). Ze biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot boekhouden en financieel beheer.

Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands3
Engels2
Frans2
Wiskunde2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Duits1
Bedrijfsorganisatie12
Interne handel en logistiek3
32
 • De boeiende wereld van de macro- en micro-economie en handel lijkt je wel wat. Je ziet een toekomst als administratief bediende of management assistent wel zitten of droomt van je eigen winkel of je wil verder studeren in een richting in het domein bedrijfskunde.
 • Je hebt interesse voor HR-activiteiten, tewerkstelling, sociale wetgeving, personeelsadministratie, loonberekeningen …
 • Je leert het liefst vanuit concrete situaties.
 • Je leert op een efficiënte, kwaliteitsvolle en klantgerichte manier communiceren, adviseren en begeleiden. Betrouwbare informatie verzamelen, structureren, verwerken en presenteren is daarbij heel belangrijk. In de lessen wordt niet enkel aandacht besteed aan leerinhouden, maar ook aan attitudes zoals een klantgerichte houding, werken in teamverband, zelfstandig en geconcentreerd werken binnen een tijdslimiet, respect, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid …

Jouw toekomst na deze richting

Wanneer je afstudeert, kan je onmiddellijk aan de slag als boekhoudkundig of HR-assistent. Ook verder studeren kan aan professionele bacheloropleidingen in bv. het domein van de bedrijfskunde, de Se-n-se Medisch administratief assistent, Onderwijs of aan een graduaatsopleiding.

Opvoeding en begeleiding

is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit (D/A). De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, toegepaste filosofie, recht en deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Dat alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg. Vanuit een wetenschappelijk-theoretische basis leren leerlingen als toekomstig kinderbegeleider pedagogisch handelen en oriënteren ze zich op het begeleiden van mensen met een beperking.

Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands3
Engels2
Frans2
Wiskunde2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Expressie1
Opvoeding en begeleiding11
Stage4
32
 • Je hebt een hart voor kinderen en je wil graag op een gepaste manier zorgdragen voor kinderen (en personen met een beperking).
 • Je wil leren over gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie (0-12 jaar) en orthopedagogie;
 • Je bent sociaal vaardig en communicatief.
 • Je wil graag stage lopen bij kinderen van 0-12 jaar (en of bij mensen met een beperking) (in kinderdagverblijven, kleuterschool, lagere school, buitenschoolse kinderopvang).
 • Je bent bereid om de nodige inspanningen te leveren om de theoretische basis te doorgronden.

Jouw toekomst na deze richting

Wanneer je afstudeert, kan je onmiddellijk aan de slag als kinderbegeleider. Ook verder studeren kan aan bacheloropleidingen Pedagogie van het jonge kind, Onderwijs of Sociaal-agogisch werk. Via een Se-n-Se-opleiding kan je ook nog persoonsbegeleider, medisch administratief assistent of tandartsassistent worden.