• Studierichtingen in de derde graad bij Sint-Donatus bovenbouw

Zesde jaar

Humane Wetenschappen

Deze studierichting legt de klemtoon op de mens. Je bestudeert de mens als persoon in interactie met anderen en met de samenleving. Je neemt een kijkje achter de schermen van onze maatschappij en bestudeert andere culturen. Je richtingseigen vakken zijn gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen.

Zesde jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Esthetica1
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Frans3
Engels2
Natuurwetenschappen2
Wiskunde4
Gedragswetenschappen3
Cultuurwetenschappen3
Seminarie HuWe1
Keuzeseminarie2
32

Economie

Prijsvorming, inflatie, werkloosheid, conjunctuur, internationale handelsbetrekkingen: overal botsen we op de economische realiteit van onze moderne maatschappij. In de 2de graad economie heb je de keuze tussen 4u en 5u wiskunde. Daarnaast krijg je de algemene vakken net hetzelfde zoals de andere studierichtingen in het ASO.

In de derde graad moet je je keuze nog verder verfijnen: je kan kiezen tussen Economie-Moderne Talen of Economie-Wiskunde.

EcMoEcWi
Zesde jaarZesde jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Esthetica11
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans43
Engels32
Duits20
Biologie01
Chemie01
Fysica01
Natuurwetenschappen20
Wiskunde36
Economie44
Keuzeseminarie22
3232

Latijn

Als je in de tweede graad voor Latijn kiest, is dit geen nieuwe richting voor jou, want je hebt in de eerste graad al mogen kennismaken met de Latijnse taal en cultuur. In de tweede graad breid je je kennis verder uit en lees je stilaan ook authentieke teksten. Ook binnen de richting Latijn kan je kiezen voor 4u of 5u wiskunde. Als je voor 4u wiskunde per week kiest, krijg je een uurtje Nederlandse expressie in de plaats. In de derde graad moet je je keuze nog verfijnen: je kan kiezen tussen Latijn-Moderne Talen of Latijn-Wiskunde. Ook een overstap naar een andere (ASO-)richting behoort na de tweede graad tot de mogelijkheden.

LaMoLaWi
Zesde jaarZesde jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Esthetica11
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans43
Engels32
Duits20
Biologie01
Chemie01
Fysica01
Natuurwetenschappen20
Wiskunde36
Latijn44
Keuzeseminarie22
3232

Wetenschappen

In deze studierichting bestudeer je alle aspecten van levende en niet-levende materie. Natuurwetenschappen ken je al vanuit de eerste graad, vanaf het derde jaar wordt dit vak opgesplitst in biologie, chemie en fysica. In de wetenschapsrichting krijg je van elk van deze vakken 2u, dat is per vak een uurtje extra ten opzichte van de andere ASO-richtingen. In deze studierichting heb je sowieso 5u wiskunde per week. Na de tweede graad ga je logischerwijze verder in de richting Wetenschappen-Wiskunde of Moderne talen-Wetenschappen.

MoWeWeWi
Zesde jaarZesde jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Esthetica01
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands44
Frans43
Engels32
Duits20
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Wiskunde46
Seminaries STEM01
Keuzeseminarie22
3232

Handel

Deze polyvalente studierichting wil leerlingen opleiden voor een commerciële, administratieve of sociale loopbaan in het bedrijfsleven, de overheid of de dienstensector. Daarnaast wordt ook een algemene, culturele en maatschappelijke vorming gegeven.

Je krijgt een ruime bedrijfseconomische vorming waarin je wordt geconfronteerd met praktische handelssituaties. Je leert boekhouden en tijdens je uren toegepaste informatica geraak je vertrouwd met de gebruiksmogelijkheden van de computer in de administratie (tekstverwerking, rekenbladen, presentatieprogramma’s …).

Zesde jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands3
Frans4
Engels3
Duits2
Natuurwetenschappen1
Wiskunde3
Bedrijfseconomie10
32

Sociale en Technische Wetenschappen (STW)

Als je sociaal voelend bent en je sociale vaardigheden wil ontwikkelen, als je interesse hebt voor natuurwetenschappen en dan vooral toegepast op het brede domein van de voeding, dan is deze richting wellicht iets voor jou. Ze omvat een technische, wetenschappelijke en sociale component. Daarnaast kan ook je creativiteit tot uiting komen in het vak integrale opdrachten.

Zesde jaar
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Frans3
Engels2
Natuurwetenschappen4
Wiskunde3
Sociale wetenschappen4
Integrale opdrachten6
32